Sykdommer

Infeksiøs laryngotrakeitt

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) er en smittsom luftveissykdom hos fjørfe, som er endemisk i mange land. I Norge er det hovedsakelig hobbyflokker som er berørt. ILT gir ikke sykdom hos menneske. ILT er en A-sykdom og forekomst av eller mistanke om ILT skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Smittestoff og smitteveier ILT Les mer …

Av friskefugler, siden
Sykdommer

Salmonella

Høner og andre fugler kan smittes med mange ulike salmonellavarianter. De vanligste i Norge er S. Typhimurium samt andre varianter som ofte settes i sammenheng med smitte via fôr. Bakteriene S. Gallinarum biovar Pullorum og S. Gallinarum biovar Gallinarum forårsaker sykdommene «Hvit kyllingdiaré» – en alvorlig sykdom hos hønsefugler som gir dårlige klekkeresultater Les mer …

Av friskefugler, siden
Ukategorisert

Friske fugler

Alle som holder fugler som høner eller andre prydfugler ønsker seg friske fugler, men høner kan kan få all slags sykdommer, lidelser og plager. Det kan noen ganger være vanskelig å se om en høne er syk. Høner som er syk, prøver alltid å leve på en normal måte. Det er Les mer …

Av friskefugler, siden