Sykdommer

Infeksiøs laryngotrakeitt

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) er en smittsom luftveissykdom hos fjørfe, som er endemisk i mange land. I Norge er det hovedsakelig hobbyflokker som er berørt. ILT gir ikke sykdom hos menneske. ILT er en A-sykdom og forekomst av eller mistanke om ILT skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Smittestoff og smitteveier ILT Les mer …

Av friskefugler, siden
Sykdommer

Salmonella

Høner og andre fugler kan smittes med mange ulike salmonellavarianter. De vanligste i Norge er S. Typhimurium samt andre varianter som ofte settes i sammenheng med smitte via fôr. Bakteriene S. Gallinarum biovar Pullorum og S. Gallinarum biovar Gallinarum forårsaker sykdommene «Hvit kyllingdiaré» – en alvorlig sykdom hos hønsefugler som gir dårlige klekkeresultater Les mer …

Av friskefugler, siden