Fasaner

Fasaner

Den første fasanen i Norge ble satt ut i Bærum i 1870-årene, med flere utsettinger frem mot 1960-tallet. For hobbyisten er det en vakker ornamental fugl. Fasaners oppførsel varierer per art. Den ene arten er mer nervøs og mer aggressiv enn den andre. Oppholdsstedet til fasaner stiller spesielle krav. Det er ikke lurt å plassere flere fasanarter sammen i samme omhegning. Dette medfører problemer ved parring og avling. Sett aldri to hanner sammen i, for det er stor sannsynlighet at de kjemper hverandre til blods.

Fasaner kan holdes sammen med andre rolige dyrearter som duer, påfugler, kalkuner, geiter, sauer og små fuglearter. Tilsyn er nødvendig i tilfelle det ikke går helt bra, så må dyrene skilles fra hverandre. Fasaner er utsatt for pseudo-aviær influensa, Mareks sykdom og fugleinfluensa. Innvollsorm er også noe som forekommer i fasaner.

Med god omsorg og ernæring kan fasaner i fangenskap bli tolv til tjue år gammel. Den gjennomsnittlige vekten av en voksen fasan er omtrent tre hundre til fire hundre gram.