Gjess

Gjess

Gjess ble tamnet 3000 til 4000 år siden. De gamle grekerne brukte gjess til å vokte deres templer. Til midten av 1900-tallet hadde gåsen en funksjon som beitedyr, som vaktmann og til slakt. Siden da er de bare holdt for hobbyen. I noen land finnes det fortsatt noe kommersiell gåseoppdrett.

Det er to gjessfamilier som lever i Europa: Anser (grågjess) og Branta (svart og hvit gjess). Tamgås som er opptrer i Norge stammer fra grågås (Anser anser), som tilhører slekten Anser. Tamgåsen er hvit eller variert og holdes tradisjonelt for kjøtt, egg og fjær.

For nybegynnere anbefales et par voksne dyr. Gåsekyllinger trenger å vokse opp med foreldrene sine. For nær kontakt med sine omsorgspersoner i ung alder kan føre til problemer senere, spesielt i avlssesongen.