Konsultasjon

Et nytt konsept for å få dyrevelferd til nye høyder

I Norge har mange holdere av hobbyfjærfe ikke tilgang til en lokal dyrlege som er spesialisert i fuglehelse. Dette medfører at mange fugler ikke blir friske og dermed kan smitte hele besetninger.

Mattilsynet
Mattilsynet, den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler, var i mange tilfeller den eneste som ble kontaktet i tilfeller ved mistanke om en sykdom i flokken. Dette har ført til avliving, destruksjon og sanering av hele besetninger.

Ved å tilby et team av godkjente spesialiser, tjenester, produkter og utdanningsressurser, kan Friske Fugler gjøre det lettere for deg å være den beste fjærfe-holderen som mulig.

En konsultasjon behandles konfidensielt og fjærfe-holderen er selv ansvarlig å melde eventuelle meldepliktige sykdommer til myndighetene.


Konsultasjon

En elektronisk konsultasjon er nyttig for en rekke spørsmål eller bekymringer, inkludert:

– Forstoppelse
– Diaré
– Blod i avføringen,
– Endringer i oppførselen
– Hudproblemer / Utslett
– Hovne eller misdannede føtter
– Kosthold
– Generell helse
– Toksisitetsproblemer
– Medisinske anbefalinger
– Åndedrettsproblemer
– Produktanbefalinger
– Hovnet hode
– Sluttet å spise og drikke
– Akutt dødelighet i hønseflokken
– Endringer i eggproduksjon
– Svake eller feil på kyllinger
– Ruging / klekking av egg
– Parasitter / innvollsorm
– Fjærtap

 

 

Sakkyndig vurdering
En konsultasjon kan også brukes for å få en sakkyndig uttalelse i forbindelse med:
– Mangler eller avvik etter kjøp av hobbyfjærfe
– Skade etter kjøp av dyr som har smittet besetningen
– Mangler eller avvik på produkter som fôr, hønsehus, voliere, bur, automater, etc
– Forhold som anmeldes i f.m. fjærfe som er tatt av hund eller personer