Høner og prydfugler

Høner og prydfugler

Høner og prydfugler, eller ofte kalt fjærfe/fjørfe inkluderer høner, gjess, kalkuner, perlehøns, vannfugler, fasaner, påfugler, vaktler, svaner, struts og emus. Når vi snakker om hobbyfjærfe, mener vi fjærfe som ikke holdes kommersielt for kjøtt eller egg.

Ønsker du å holde fjærfe? Først ta en titt på denne nettsiden for å se hva som følger med når du kjøper noen høner eller gjess. Informasjonen hjelper deg også til å gjøre et godt valg, med tanke på omstendighetene i hagen din eller på gården.