Parasitter

Parasitter

Lus, midd og innvollsorm hos høner

Mange høner kommer i kontakt med lus en gang i livet. Spesielt om sommeren kan de små  parasittene bli et problem for hønene. De forskjellige typer lus kan føre til at hønene blir plaget av mye kløe og irritasjon. Det er derfor viktig for en hønseholder å være godt forberedt på dette. For det første er det godt å vite om hønene sliter med lus, blodlus, midd eller lopper. I tillegg må du gjenkjenne symptomene fra hønene slik at du kan behandle lusen i tide. I tillegg er det flere måter å forebygge at hønene får lus.

 

Forskjellen mellom de forskjellige typer parasitter

Hønselus
Hønselus er ofte irriterende for høner. De forårsaker irritasjon og kan forårsake anemi eller fjærtap. Lus er imidlertid mindre skadelig for hønenes helse enn mange andre parasitter, som for eksempel blodmidd.

Det finnes forskjellige typer hønselus:
Brune kroppslus, fjærlus, dunlus, goniodes, vingelus, hønse hodelus.


Brune kroppslus

Brune kroppslus bor på huden hos høner. Dette irriterer huden og fører til kløe og stress hos hønene. Den brune kroppslusen finner man hovedsakelig rundt kloakken og på magen hos høner.

Fjærlus er vanlig hos høner. I motsetning til brune kroppslus blir fjærlus lettere å oppdage på høner ved å sjekke fjærene nøye. Lusene lever mellom fjærene og lever av keratin, som er proteinet i fjær. Fjærene kan bli skadet og falle ut. Det kan også være irritasjoner og fjærtap forårsaket av kløe.

Dunlus er et veldig lite lus som setter seg på ryggen og magen på hønene og lever av små fjær.

Philopteridae (hudparasitter) er veldig store lus og er ofte på hønens mage. Her skaper disse irritasjon og kløe, akkurat som de andre typer lus.

Vingelus er som navnet antyder, på hønens vinger. Lusene velger ofte det varmeste stedet, nemlig under vingefolden. Lusen spiser hudflakene på hønens hud.

Hønse hodelus befinner seg på hodet og halsen på hønen. Denne er ofte vanskelig å oppdage. Ved en grundig sjekk av en høne med hodelus kan man oppdage at den løper raskt for å skjule seg under fjærene. Hødelus kan utvikle hudirritasjon og fjærtap på hode og hals.

Lus på høner er blir ofte forvekslet med de velkjente røde hønselus, som til slutt kan være dødelige for hønene. Men blodlus er egentlig ikke en lus, men en midd. Andre navn på blodlusene er røde fuglemidd eller hønsemidd. Forskjellen mellom midd og lus kan gjenkjennes av antall ben. Midd har åtte ben, mens lus har 6 ben.