Behandling og pleie

Her kommer informasjon om:

– Behandling og pleie, stell av høner med sykdom, adferdsproblemer, etc